fbpx

Van 0 naar 1: hoe vind je een goed business-idee?

Succesvolle bedrijven nemen een pijn weg bij hun klanten. Maar hoe vind je nu het probleem dat die pijn veroorzaakt en vertaal je dit naar een business-idee? In dit artikel kijken we naar valkuilen, tips en tricks uit de ervaringen van Holland Startup. Ondersteund door de praktijk bij de kersverse startup Localpepper, dat zijn brede interesse tot een concreet en kansrijk idee wist terug te brengen.

Het grote succes van Instagram is bekend. Dat de oprichters in het begin worstelden met hun product is dat vaak wat minder. Het aanvankelijke idee een volledig social medium, waar fotografie slechts een onderdeel van waswerd uitgebreid, ingekaderd en ging meermaals over de kop. Waarbij heen en weer werd gesprongen tussen oude en nieuwe ideeën. Om uiteindelijk uit te komen bij de iPhone-app die Instagram groot maakte.

Het geeft aan dat de weg naar een succesvol idee verre van lineair is. Met een procesmatige aanpak kun je echter wel voor de benodigde grip zorgen, vertelt Els de Jong, Startup & Growth Mentor bij venture builder Holland Startup. Ideation, zoals het traject van het vinden van je business-idee heet, gaat volgens haar vooral om het ophalen van informatie en deze gestructureerd verwerken om ideeën in korte tijd bij te kunnen stellen. “Het probleem waar mensen mee starten, is zelden het probleem dat ze daadwerkelijk gaan oplossen. Door contact met klanten verandert het voortdurend.”

Kleine pivots
Aan het begin van het ideation-traject houden founders bij Holland Startup daarom een problem book bij, waarin ze vastleggen welke problemen ze tegenkomen. In hun dagelijks leven, het nieuws of anderszins. Om een begin te maken met probleemgericht denken.

Ook de twee ondernemers achter Localpepper, dat afgelopen februari in de ideation-fase zat, deden dit. “In een week tijd hebben we zo’n dertig problemen opgeschreven”, zegt medeoprichter Thomas Rijpma. “Een stuk of vijf daarvan zagen we beiden als goede kanshebber om op te lossen, daar zijn we mee verdergegaan.”

Dat Rijpma een achtergrond heeft in Life Sciences en zijn medeoprichter in Finance zorgde er in combinatie met een interesse in sustainability voor dat het onderwerp urban en indoor farming op tafel kwam. Met de probleemstelling dat dit voor consumenten nog kostbaar is om toe te passen. Met dat idee en enkele andere ging het tweetal op pad naar mensen die zich met urban farming bezig houden. “Door de interviews over waar ze zoal tegenaan liepen, deden we telkens kleine pivots in het probleem dat we interessant vonden. Zo gingen we van urban farming naar lokale sourcing van cateraars. Waarna bleek dat cateraars het als probleem zien, maar ook al oplossingen hebben. De pijn zit meer bij kleinschalige producenten. Die zien de groeiende vraag van consumenten, maar verdienen er niet meer aan doordat de markt bepaald wordt door grote spelers.”

Het heeft er via enkele verdere tussenstappen uiteindelijk toe geleid dat Localpepper restaurantchefs gaat helpen eenvoudig lokale en seizoensgebonden producten te ontdekken.

Groot en specifiek
Dat er aan het begin niet wordt vastgeklampt aan één probleem is bijzonder waardevol, meent De Jong. Juist door meerdere problemen tegelijkertijd te onderzoeken, wordt duidelijk welk probleem de grootste potentie heeft voor een bedrijf. Het gebruik van een Lean Canvas, waarop onder andere probleem, oplossing, klant, toegevoegde waarde en inkomstenstromen op een rijtje worden gezet, zorgt daarbij voor vlot inzicht. “Je valideert er je ideeën mee en je leert er goed door prioriteren.”

Belangrijk daarbij is ook dat onderwerpen vanuit verschillende perspectieven worden bekeken. Dit is een van de redenen dat bij Holland Startup gewerkt wordt met ondernemersduo’s. Doordat founders een verschillende achtergrond hebben, kunnen ze samenwerkend tot nieuwe inzichten komen.

Een andere voorwaarde is volgens De Jong dat ondernemers een grote, oprechte interesse moeten hebben in het onderwerp. “Zowel het probleem als de klantgroep moet je aanspreken, want je gaat er een bedrijf omheen bouwen, wat veel inspanning en doorzettingsvermogen vergt.”

Aanvullend daarop wordt vanuit investeerderperspectief gekeken of een probleem groot genoeg én specifiek genoeg is om er een succesvol bedrijf voor te ontwikkelen. ‘Horeca’ is bijvoorbeeld te breed, maar ‘cateraars met eigenaren tussen de 25 en 40 jaar oud, die voor 50+ klanten per jaar opereren’ kan genoeg richting kunnen geven, schetst De Jong.

Valkuilen
Het vinden van problemen kent enkele belangrijke valkuilen. Zo zijn mensen geneigd om te denken in oplossingen, stelt De Jong. Aan te raden is volgens haar te voorkomen dat je terugdenkt vanuit een oplossing naar een probleem. Ook merkt de startupcoach dat starters vaak problemen opschrijven die ze zelf ervaren, waarbij ze er zo van overtuigd zijn dat antwoorden die klanten in interviews geven naar dit probleem ‘toegebogen’ worden. Te vaak is iemand op zoek naar bevestiging van zijn eigen aannames. Met de juiste vraagstelling kun je dit voorkomen.” Dat laatste is dan ook één van de punten waarop Holland Startup de startende ondernemers coacht. Evenals het inkaderen en tastbaar maken van problemen, efficiënt bijhouden van het proces en hoe je kritisch kunt zijn op de oplossingen die je bedenkt.

Er gebeurt in de beginfase veel tegelijk, weet Rijpma, die het de meest uitdagende fase tot nu toe noemt. De hele wereld ligt voor je open. Je bekijkt alle problemen die je interessant vindt terwijl je tegelijkertijd de samenwerking met je cofounder verkent en van alles leert over de manier van werken. Dat vraagt om goed prioriteren en snel experimenteren. Wat ook waardevol is bij het verder bouwen aan ons bedrijf.

 

 

deel dit bericht:
Receive the latest news

Subscribe To Our Monthly Newsletter

and receive all the news on events and programs